StatCount - Traffic counter DanskeLinks.dk | Tilmeld dit link Music pop artist song concert cd video fansite discography musicianPerson InfoName: Birgitte Friboe

Choir:  Interlude  along w/ Hans Toft Olsen,
Jacob Evald,
John Kjøller,
Lars Møller,
Mathias Grip,
Morten Kjær,
Nina Lange,
Stinne Henriksen
and Turid N.Christensen
Planet Blue  along w/ Hans Toft Olsen,
Jacob Evald,
John Kjøller,
Lars Møller,
Mathias Grip,
Morten Kjær,
Nina Lange,
Stinne Henriksen
and Turid N.Christensen
Refugee  along w/ Hans Toft Olsen,
Jacob Evald,
John Kjøller,
Lars Møller,
Mathias Grip,
Morten Kjær,
Nina Lange,
Stinne Henriksen
and Turid N.Christensen
Religion  along w/ Hans Toft Olsen,
Jacob Evald,
John Kjøller,
Lars Møller,
Mathias Grip,
Morten Kjær,
Nina Lange,
Stinne Henriksen
and Turid N.Christensen
sort by title
16-6-2024 Flag Counter